Nieuwsbrief juni 2020

In Ledennieuws by Redacteur


Inhoud

 • Welkom bij AtH
 • Kamp AtH 2020
 • Testwedstrijden en statistieken
 • Activiteiten in tijd van corona
 • Corona en contributie
 • Algemene Ledenvergadering 2020
 • Zaterdagtraining
 • Trainingstijd vrijdagavond

Welkom bij AtH

In deze nieuwsbrief heten wij de volgende nieuwe leden van harte welkom:

 • Sarah Verbiest
 • Luna Scheepers

Wij wensen Sarah en Luna heel veel plezier en sportief succes bij AtH!


Kamp AtH (jeugdkamp) 2020

Groepsfoto kamp 2019
Groepsfoto Kamp AtH 2019

De datum van het zesde KAtH (Kamp AtH) is van vrijdagavond 11 september 2020 19.00 uur tot en met zondagmiddag 13 september 15.00 uur.

De locatie is, net als voorgaande jaren, Jeugdkamp de Maat in het Belgische Mol. Op dit moment mogen de jeugdkampen in België weer plaatsvinden, dus we gaan er vanuit dat het KAtH in september kan doorgaan.

Het thema is inmiddels bekend. De eerste hint met betrekking tot het thema: De toilettas hoeft dit jaar niet mee


Testwedstrijden en statistieken

Omdat er vanwege de Corona geen wedstrijden zijn en er wel behoefte aan is, is besloten om iedere week op vrijdagavond 1 atletiekonderdeel te doen in de vorm van een onderlinge testwedstrijd. Omdat er juryleden met een jurydiploma en een scheidsrechter aanwezig zijn, is bovendien besloten om de neergezette prestaties op te nemen in onze statistieken.

De eerste ronde is inmiddels achter de rug: ver voor de pupillen en hoog voor de junioren, de statistieken daarvan zijn bijgewerkt. Hier werden mooie prestaties neergezet maar wat belangrijker was dat iedereen ontzettend genoot en met elkaar meeleefde.


Activiteiten in tijd van corona

De corona zette niet alleen de trainingen en wedstrijden op hun kop maar ook onze andere activiteiten. Gelukkig kon het paaseieren zoeken, zij het in een andere vorm, toch doorgaan.

Iedereen op een andere plek maar wel allemaal tegelijk na het startsein van onze mascotte Ketje op zaterdag 11 april om 11.00 uur. Iedereen bedankt voor de foto’s en filmpjes van deze activiteit. Zie ook https://www.facebook.com/AtletiekHelmond/?epa=SEARCH_BOX

Hopelijk kunnen ook de komende twee geplande activiteiten doorgang vinden:

 1. Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar met de pupillen naar de speeltuin.
 2. Voor de junioren staat er een middagje midgetgolf op de planning. We houden jullie op de hoogte.

Corona en contributie

In lijn met het advies van de Atletiekunie heeft het bestuur besloten om geen bijzondere maatregelen te nemen inzake de contributie en het feit dat we vanwege corona enige tijd geen trainingen hebben kunnen geven.

Tijdens de periode waarin de vereniging geen trainingen kon organiseren, zijn de leden die dat wilden, voorzien van trainingsschema’s en tips/aanwijzingen van de trainers. Tegelijkertijd liepen de vaste kosten voor de huur van de trainingsfaciliteiten en het clubhuis gewoon door. Onze vereniging heeft nergens aanspraak kunnen maken op (enige) compensatie van deze kosten. Om deze redenen heeft het bestuur besloten om geen verdere maatregelen met betrekking tot de contributie te nemen.

Binnenkort wordt de contributie voor het tweede halfjaar 2020 in rekening gebracht bij die leden die ervoor gekozen hebben om per halfjaar te betalen.


Algemene Ledenvergadering 2020

Eerder heeft het bestuur aangekondigd dat de Algemene Ledenvergadering ALV) 2020 op 15 april jl. zou plaatsvinden. Maar vanwege corona hebben we deze moeten uitstellen.

Volgens de statuten van de vereniging dient het bestuur jaarlijks een Algemene Ledenvergadering te houden om o.a. verantwoording over het afgelopen jaar af te leggen en decharge te verkrijgen, bepaalde besluiten ter goedkeuring voor te leggen aan de leden en om de begroting voor het lopende jaar goed te keuren.

Voor dit jaar ziet het bestuur 2 opties voor het houden van de ALV op korte termijn, te weten op woensdag 8 juli a.s. (voor het begin van de zomervakantie):

 1. Fysieke vergadering in het clubhuis D’n Til mits het aantal deelnemers niet meer bedraagt dan 15 personen (in verband met de noodzakelijke 1,5 meter afstand).
 2. Vergadering via video-conference bij een verwacht deelnemersaantal van meer dan 15 personen.

Om inzicht te krijgen in het te verwachten aantal deelnemers vraagt het bestuur aan ieder lid (of diens vertegenwoordiger) dat van plan is om de ALV 2020 bij te wonen, om zich voor 25 juni a.s. aan te melden via het e-mailadres: secretaris@atletiekhelmond.nl.

Op basis van het aantal aanmeldingen beslist het bestuur op 26 juni of de ALV op woensdag 8 juli a.s. fysiek of via video-conference zal plaatsvinden. Uiterlijk op 28 juni worden de leden geïnformeerd over dit besluit en zullen de stukken met betrekking tot de ALV worden gemaild.


Zaterdagtraining

Zoals inmiddels bekend is, heeft de gemeente recent toestemming gegeven om de zaterdagtraining voor de jeugd weer in de Stiphoutse Bossen te mogen organiseren. Door corona was dit enige tijd niet mogelijk. Gelukkig hadden we in voetbalvereniging HVV een gastvrije vereniging gevonden die bereid was om ons te laten trainen op hun velden. Namens alle leden bedankt het bestuur voetbalvereniging HVV, en in het bijzonder haar voorzitter Cissie Maas, voor de gastvrijheid en hartelijke ontvangst!


Trainingstijd vrijdagavond

Uit vragen van enkele ouders blijkt dat de tijden voor de vrijdagavondtraining (op de website) enige verwarring geven. Vandaar dat we hier de tijden nogmaals willen noemen:

 • starttijd: 18.45 uur
 • eindtijd: tussen 20.00 en uiterlijk 20.15 uur

De eindtijd is afhankelijk van het programma dat op vrijdagavond getraind wordt. Dit is namelijk de enige avond in de week waarop we de beschikking hebben over een volwaardige atletiekbaan en de trainingsmaterialen van Eindhoven Atletiek.