Uitnodiging ALV 2020

In Ledennieuws by Redacteur

Datum/tijd: woensdag 8 juli, 19.30 – 21.30 uur

Locatie: clubhuis D’n Til, Stiphoutse Dreef 10, 5708 EM in Helmond.


Hierbij nodigt het bestuur van AtH atletiek Helmond u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen door het bestuur.
  3. Jaarverslag van het bestuur.
  4. Verslag van de penningmeester.
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten.
  7. Vaststelling van de contributies 2021.
  8. Vaststelling van de begroting 2020.
  9. Benoeming commissieleden.
  10. Rondvraag.

Jeugdleden tot en met 14 jaar kunnen hun stemrecht nog niet uitoefenen en kunnen zich daarom laten vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger (1 per jeugdlid). De vergadering is niet toegankelijk voor niet-leden die geen jeugdlid vertegenwoordigen.

Namens het bestuur,

met vriendelijke groeten,

Ronald Spoor, secretaris