Update: hervatting trainingen

In Ledennieuws by Redacteur

Vanaf vrijdag 1 mei 2020 worden de trainingen van AtH hervat met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en op basis van het door de gemeente goedgekeurde protocol.

De belangrijkste spelregels die hierbij gelden, zijn:

  • Ouders mogen kinderen uitsluitend afzetten en ophalen op de daarvoor aangewezen plaats. Ouders of anderen mogen NIET aanwezig zijn bij de training of langs de baan.
  • Trainers dienen 1,5 m afstand te bewaren tot anderen (ouders, kinderen).
  • Kinderen vanaf 13 jaar dienen ook 1,5 m afstand tot anderen te bewaren. 
  • Handen wassen en ontsmetten voor aanvang van de training is verplicht.
  • De verplichte looproute vanaf de ingang en naar de uitgang dient altijd gevolgd te worden.
  • AtH ziet tijdens iedere training toe op naleving van de regels. De instanties kunnen controleren en ook daarom moeten we ons allemaal aan de regels houden. Voor de eigen veiligheid, maar ook voor die van de anderen.

Tijdens de trainingen zal AtH toezien op naleving van de regels waaraan we ons te houden hebben. De aanwijzingen van de trainers dienen altijd opgevolgd te worden. Wij verzoeken de ouders dringend om hun kinderen hierop te wijzen. Bij het (herhaaldelijk) niet volgen van de regels en/of aanwijzingen kan deelname aan de trainingen (tijdelijk) ontzegd worden. We zeggen dit niet graag, maar de voorschriften en protocollen laten ons op dit moment geen andere keus en hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.

Aanpassingen op de trainingsdagen

Atletiekbaan Eindhoven (vrijdagavond).

In samenspraak met Eindhoven Atletiek wordt de vrijdagavond training op de atletiekbaan in Eindhoven hervat per 1 mei. Tijdens deze training is het atletiekprotocol ook van kracht. We zullen (voor zover nu bekend) niet door de ingang kunnen die aan de rondweg ligt, maar men probeert deze poort toch nog open te hebben voor ons. Zo niet, dan naar binnen via de ingang aan de andere kant van het sportpark (ingang via Orpheuslaan en J.C. Dirkxpad). 

De trainingstijd blijft ongewijzigd: van 18.45 – 20.00 uur.

Stiphoutse Bossen (zaterdagochtend en woensdagmiddag )

Op basis van de huidige voorschriften/regels mogen we (nog) NIET trainen in de Stiphoutse bossen. Dit betreft de duurlooptraining voor de junioren op woensdag en de zaterdagochtend training. Er geldt namelijk een verbod op georganiseerde trainingen in de openbare ruimte.

In overleg met de gemeente en Jibb+ hebben we voor de training op de zaterdagochtend een goed alternatief gevonden in de locatie van voetbalvereniging HVV, Heeklaan 21, 5706 BP Helmond.

Dit betekent dat we op zaterdagochtend op het HVV terrein trainen van 09.30 tot 11.00 uur.

Ook hierbij is het atletiekprotocol van kracht. Kinderen mogen door hun ouders tot aan de poort worden gebracht en daar ook weer worden opgehaald aan het einde van de training. Ouders mogen de training niet bijwonen.

Wij zijn HVV dankbaar voor de spontane gastvrijheid sportieve collegialiteit en op deze manier kunnen wij weer redelijk optimaal trainen zoals we dat gewend waren. De training op woensdag voor junioren komt tot nader bericht te vervallen.

Sportpark Brandevoort (dinsdagavond)

Ten aanzien van de training op Sportpark Brandevoort op dinsdagavond hebben we ook toestemming van de gemeente. Hier geldt o.a. dat het parkeerterrein voor auto’s gesloten zal zijn en dat ook hier geen ouders en andere gezinsleden langs de baan mogen staan. Verder geldt er voor de trainingen op dit sportpark een aangepast protocol. 

Omdat het komende dinsdag (5 mei) bevrijdingsdag is, start de training op Brandevoort op dinsdag 12 mei.

Tot slot

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Zodra er nader nieuws is, zullen we hierover communiceren. Wij vinden het fijn dat onze leden vanaf 1 mei weer aan de slag kunnen en danken iedereen voor de medewerking en het begrip voor de ontstane situatie.

Namens het bestuur en de trainers wensen wij alle leden veel sportief en bovenal gezond sportplezier!