Sporttechnisch en sociaal veiligheidsplan

AtH atletiek Helmond beschikt over een sporttechnisch en sociaal veiligheidsplan dat erop gericht is om een veilige (sport)omgeving te bieden aan iedereen die bij AtH betrokken is. Dit plan biedt een leidraad voor de sporttechnische en sociale veiligheid binnen AtH en is bedoeld voor leden, trainers, het bestuur, leden van commissies, juryleden en andere belanghebbenden. Bij het opstellen van dit plan hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van input vanuit de Atletiekunie en NOC*NSF.

Over veiligheid is veel te schrijven. Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. Totale veiligheid bestaat niet. Aan alles is een risico verbonden. Risico’s zijn verbonden met alle aspecten van het leven, dus ook bij het bedrijven van de atletieksport. Een risico is aanvaardbaar als:

  1. Degene die het risico neemt ook het gevaar kent en de gevolgen en de kans op het gevaar kan beoordelen.
  2. Het gevaar zoveel mogelijk beperkt kan worden, zowel voor jezelf als voor anderen.
  3. Het risico aanvaard moet worden om nut of voordeel te verkrijgen, dat niet op een minder riskante manier kan worden verkregen.

Van alle vrijwilligers van AtH wordt verwacht dat zij goed kennisnemen van de inhoud van het veiligheidsplan en de inhoud toepassen tijdens de trainingen en andere activiteiten en evenementen van AtH.

In het plan komen achtereenvolgens aan de orde:

  1. Sporttechnische veiligheid op de accommodaties (hoofdstuk 2).
  2. Omgangsregels en Gedragsregels (hoofdstuk 3).
  3. Vrijwilligersbeleid (hoofdstuk 4).
  4. Protocol voor de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ingeval van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag (hoofdstuk 5).
  5. Verzekeringen (hoofdstuk 6).