De gemeente en regio Helmond is sinds januari 2015 een nieuwe atletiekvereniging rijker: atletiekvereniging AtH.

Onze vereniging richt zich op de wedstrijdatletiek, waarbij alle atletiekonderdelen beoefend worden. De Atletiekunie heeft onze vereniging erkend met het toekennen van een bondslidmaatschap (verenigingsnummer V0016379). AtH is sinds mei 2015 officieel lid van de Atletiekunie en komt voort uit een succesvolle trainingsgroep voor jeugdige wedstrijdatleten die eerder in 2014 is opgezet met als doel om jeugdige atleten op een leuke, speelse wijze prestatief te laten trainen en deel te laten nemen aan regionale, landelijke en internationale wedstrijden.

AtH heeft als motto de atleet centraal en richt zich specifiek op de wedstrijdatletiek, zowel de looponderdelen als de technische nummers. Onze jeugdige en oudere wedstrijdatleten bereiden zich in kleine groepen voor op regionale, nationale en internationale atletiekwedstrijden onder leiding van ervaren trainers en begeleiders. Binnen de grenzen van de gemeente Helmond, maar ook daarbuiten, voorziet onze vereniging in een groeiende behoefte. En dit alles in een plezierige en ongedwongen sfeer waarbij de vereniging ondergeschikt is aan de belangen van onze sporters waarbij de atletiekbeleving voorop staat. De atleten, de focus op wedstrijdatletiek en de vele gemotiveerde vrijwilligers – waaronder onze gewaardeerde trainers – alsmede onze sponsoren vormen de basis van AtH. Door de – voor Helmond unieke – benadering van de (wedstrijd) atletiek is AtH onderscheidend van en complementair aan de bestaande atletiekactiviteiten in Helmond.

De ambitie van AtH is het bieden van een goede atletiekopleiding aan haar leden waarbij de prestatiegerichte aanpak afgewisseld wordt met spelelementen om de (sportieve) ontwikkeling van de jonge atleten in de breedte te ontwikkelen. Aan de basis van het sportieve beleid staat de Jeugdvisie van de Atletiekunie. Deze visie is gestoeld op de volgende drie pijlers:

  1. Uitgangspunt is het zich ontwikkelende kind.

  2. De optimale ontwikkeling van iedere atleet binnen de eigen mogelijkheden en motivatie voor “een leven lang met plezier sporten” (Long Term Athlete Development).

  3. Speels-prestatieve atletiek als rode draad.

Alle atleten die zich samen willen voorbereiden op atletiekwedstrijden zijn welkom. AtH kent naast de pupillengroepen (leeftijd 7 tot en met 11 jaar) een juniorengroep en een groep senioren en masters (40+). De trainingen op dinsdag, donderdag en zaterdag worden gegeven in kleine groepen onder begeleiden van geoefende trainers. Een plezierige sport- en atletiekbeleving, persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding volgens de meest recente leerlijnen van de Atletiekunie staan in alle groepen centraal voor de ontwikkeling van de atleet.

Kenmerkend voor de aanpak van onze atletiekvereniging is dat de trainingen plaatsvinden in niveaugroepen in plaats van de gebruikelijke leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt getraind met gelijkwaardige atleten en kunnen de basistechnieken van alle atletiekonderdelen goed worden aangeleerd. Een gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat atleten zelfstandig aan wedstrijden deelnemen.