Anouk wint, Jorg 2e in Warandeloop

Anouk wint, Jorg 2e in Warandeloop

In het laatste weekend van november is het ieder jaar druk in de Tilburgse Oude Warande. Dit jaar was het bij de 60e Internationale Warandeloop niet anders, 6000 deelnemers verspreid over verschillende wedstrijden. Een wedstrijd dus waar je als atleet bij wil zijn. Bij de jeugd geldt deze nationale crossdag als officieus NK. Namens AtH stonden er zeventien deelnemers aan de start. Het eerste startschot voor de jeugd was voor de allerjongsten die een klein rondje van 600 meter af moesten leggen. Pepijn was sneller weg dan zijn clubgenoten Adam en Tim, maar Tim kwam keihard voorbij om als tiende de bosronde in te gaan. Adam en Pepijn liepen bij elkaar in de buurt. Met nog 200 meter ter gaan eiste de tempoversnelling van Tim zijn tol en leek hij geparkeerd te staan. Adam en Pepijn hadden hun wedstrijd beter ingedeeld en waren aan een inhaalrace bezig met als beloning een keurige 10e en 12e plaats.

Voor de iets oudere B-pupillen was de te lopen afstand 1200m, verdeeld over 2 ronden waarbij de jongens en meisjes tegelijk liepen. Jorg kwam als eerste het bos in, op de voet gevolgd door het eerste meisje. Anouk moest een paar kinderen voorbij op de slingerpaadjes om aansluiting met de koplopers te krijgen. Terwijl Anouk aan kon sluiten werd de kop van Jorg overgenomen door een Belgische jongen die naar de overwinning liep. Met nog 200 meter te gaan liep Jorg 2e, op de voet gevolgd door Anouk en Marly Swinkels van Eindhoven Atletiek. Jorg zette zijn eindsprint in waarvan Anouk profiteerde en los kwam van Marly Swinkels. Maar de wedstrijd was nog niet voorbij, Marly Swinkels kwam terug en met z’n drieën stormden ze op de finish af. Het werd spannend voor de meegereisde supporters waarbij niet alle foto’s van vandaag gelukt zijn. De chip in de startnummers bracht uitsluitsel: Anouk was de winnares van de Warandeloop bij de B-pupillen. Net achter haar kwam Jorg als tweede jongen over de streep, na zijn derde plaats van vorig jaar mocht hij nu weer naar het podium.

Meteen daarna kwamen de A-pupillen eerstejaars jongens en meisjes waar al meteen na de start een kopgroepje ontstond met een kleine voorsprong op de achtervolgers waarbij Abel zich bevond. In de tweede ronde werd het verschil van deze groep met de rest iets groter, hoewel Abel de schade beperkt kon houden. Op een keurige vierde plaats passeerde hij de finish. Claire en Sanne liepen dezelfde afstand als hun clubgenoot Abel, ook 2 ronden over 1200 meter. Na 400 meter passeerde Claire op plek 12 maar Claire kwam niet lekker in de wedstrijd. In de tweede ronde verloor ze wat posities. Sanne had wat moeite met de snelle start waardoor ze bijna achteraan kwam te lopen, maar zoals altijd kwam ze ook nu weer opzetten in het laatste gedeelte en passeerde nog verschillende meisjes.

Voor Bo en de andere D-junioren stonden er 3 rondjes op het programma, in totaal 1700 meter. Bo was goed weg bij de start en was voorin de grote kopgroep te vinden. Aan het eind van de eerste ronde werd het tempo opgeschroefd door de Belgische tweeling Kluskens, die nog maar 1 concurrente meekregen, ook Bo moest afhaken. In de tweede en derde ronde verloor Bo een paar posities maar wist de schade beperkt te houden en haalde een top-tien notering in het grote deelnemersveld. Ook drie ronden voor de D-junioren jongens waarbij Timo een vrij constante wedstrijd liep, in de tweede en derde ronde schoof hij een paar plaatsen op. De laatste 200 meter kon hij de aanval van achteruit afweren. Jeroen had een goede start maar kon zijn positie niet handhaven, clubgenoot Dinand kwam hem voorbij en nam afstand van Jeroen. In het laatste gedeelte van de wedstrijd liep Jeroen weer wat in maar de afstand tot zijn clubgenoot Dinand was te groot. Beiden finishten bij de beste helft van de deelnemers. Voor Thijmen was het een zware wedstrijd, waarbij het grote gat met zijn voorganger van 16 seconden zorgde dat hij alleen kwam te lopen. De volgende start was die van de tweedejaars D-junioren, waar Rion zijn stijgende lijn van de laatste weken doorzette. Hij wist de drie ronden 24 seconden sneller af te leggen dan vorig jaar.

Eerstejaars C-junior Mike deelde zijn wedstrijd over 2800 meter goed in waardoor hij tijdens zijn vijf ronden goed aan kon sluiten bij anderen en regelmatig een plaatsje opschoof. Hij kon zijn 19e positie aan het eind van de wedstrijd behouden door de aanvallen van achteruit af te houden. De een jaar oudere Thijs stond met vijftig anderen aan de start. Er ontstond al snel een kopgroep van vijf jongens met Thijs in het achtervolgende groepje van drie. Terwijl de kopgroep kleiner werd, viel ook het groepje van Thijs uit elkaar en kwam hij op een negende plaats te lopen. Met nog 150 meter te lopen zette Thijs nog eens flink aan en kwam als zevende, in dezelfde tijd als nummer 6, over de eindstreep. Thijs zijn tijd was bovendien 42 seconden sneller dan vorig jaar, ook al is het moeilijk om crosstijden i.v.m. de parcoursgesteldheid met elkaar te vergelijken, een prima prestatie.

Na de individuele wedstrijden volgden nog de teamestafettes, 6 x 540m, waarbij de teams dit jaar uit zes lopers bestonden. De allerkleinsten mochten weer beginnen, waarbij er geen hoge verwachtingen waren bij de BC-pupillen, omdat er vooral C-pupillen en mini Aron in het team zaten. Gekozen was om de kersverse prijswinnaars Jorg en Anouk te laten beginnen. Jorg gaf het stokje in tweede positie over aan Anouk, die niet meer te houden was en de leiding van het Belgische team overnam. C-pupil Adam stond toen voor de taak om een goede positie vast te houden. Hij wisselde op een keurige tweede plek met Tim, die er ook voor zorgde dat het gat met het derde team even groot bleef. Dat was ook de taak die Pepijn op zich nam en ook hij slaagde hier glansrijk in waardoor er aan een podiumplaats gedacht kon gaan worden. Omdat Sofie ziek was ging de vijfjarige Aron haar dapper vervangen. Het kleine manneke kon de opgebouwde voorsprong op het derde team vasthouden en kwam vrolijk zwaaiend met het estafettestokje als tweede over de finish.

Voor het team van de D-junioren stond dezelfde afstand op het programma. Startloper Timo gaf als zesde het stokje over aan Bo, die een geweldige 540m liep en als tweede wisselde met Abel. De nog jonge Abel wisselde na zijn rondje als vijfde met Dinand, die als zevende wisselde met Jeroen. Jeroen kon de zevende plek vasthouden wat ook slotloper Rion lukte. Nadat de prijswinnaars gehuldigd waren, de mandarijnen en appels van Henkie uitgedeeld waren, kon aan de terugreis naar Helmond begonnen worden. De uitslagen vind je hier.

Geef een reactie