Paaseieren zoeken 2019

Paaseieren zoeken 2019

Het afsluitende spel van de zaterdagtraining bestond uit het vinden van 520 paaseieren en dierenfiguren waarbij ieder gevonden eitje apart naar Ketje gebracht moest worden. Het was een uitdaging om het hoge percentage gevonden eieren van vorig jaar 98,7% te overtreffen. Het tempo stokte toen Chiara de jaarlijkse haas voor Daan had gevonden. Maar het laaide weer op toen er vier eieren tegelijk ingeleverd mochten worden. Uiteindelijk bleven er slechts twee eitjes achter waarmee een nieuw record de boeken ingaat wat bijna niet meer te overtreffen is: 99,62% gevonden. Hierdoor kan Attila vanavond gewoon thuis eten…..

Als daarbij opgeteld wordt wat er aan troep in het stukje bos is opgeruimd is de score vele malen hoger. Een volle boodschappentas aan flesjes, blikjes, stukken plastic, zelfs een schijf van een slijpmachine werden uit het bos gehaald. Dat betekende een extra bonus: het bos is schoner dan voordat de jeugd aan hun spel begon.